Bạn có muốn xây dựng

Doanh nghiệp sinh lời
vận hành tự động
& nhân bản ?

Dịch vụ của chúng tôi

Doanh nghiệp của bạn
chưa có lợi nhuận, đội ngũ và thời gian
như bạn hằng mong muốn ?

Tham gia huấn luyện ngay hôm nay để xây dựng doanh nghiệp mơ ước của bạn

Bài bản

Sinh lời

Vận hành hiệu quả

Tốn ít thời gian

Huấn luyện doanh nghiệp 1:1

Coach 1-to-1

Huấn luyện doanh nghiệp 1:1 là chương trình đặc trưng nhất, chuyên sâu nhất, cam kết mang lại kết quả như mục tiêu và mong muốn, mà bất kỳ chủ doanh nghiệp nào cũng có thể sử dụng. 

Hệ thống huấn luyện 1:1 của chúng tôi đã được chứng minh 28 năm trên toàn thế giới, đảm bảo kết quả cho khách hàng. Chúng tôi tự tin rằng chương trình phù hợp ở bất kỳ quốc gia nào, với bất kỳ ngành nghề kinh doanh nào.

Huấn luyện nhóm

Group Mentoring

Các thành viên tham gia Group Mentoring cùng với 5-10 chủ doanh nghiệp khác. Chương trình này đào tạo về các phương pháp kinh doanh tốt nhất và định hướng các chiến lược tăng doanh thu và lợi nhuận. Group Mentoring là một cách hoàn hảo để tìm hiểu về huấn luyện doanh nghiệp trước khi thực hiện bước huấn luyện 1-1.

Đào tạo nhóm

SeminarCLUB

Các chương trình huấn luyện nhóm đặc biệt chuyên sâu như Mô hình kinh doanh, Hành trình trải nghiệm khách hàng (CX Customer Experiences), SaleRICH, PhoneRICH, Hợp nhất đội nhóm (Team Alignment),…cho 50-1000 người.

Đào tạo kỹ năng

Chúng tôi còn có
nhiều khoá đào tạo
phù hợp với bạn & đội nhóm

Các chương trình đào tạo nhóm đặc biệt khác như Đọc vị phong cách hành vi DISC, Vua bán hàng, Động lực Motivators…

Cảm nhận của đối tác

Khách hàng nói gì về chúng tôi ?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Phạm Tuấn Linh
Phạm Tuấn Linh
Chủ doanh nghiệp
Read More
“Trước đây em không biết cách đọc báo cáo tài chính, đồng nghĩa là không biết tối ưu. Sau khi được huấn luyện em thấy nó rất là đơn giản. Thậm chí em còn dậy ngược lại kế toán trưởng của em làm ra báo cáo đơn giản theo kiểu nông dân có thể đọc được, gọi là nông dân hóa báo cáo tài chính”
Angelina Rose
Angelina Rose
marketer
Read More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Michael Brown
Michael Brown
shop manager
Read More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Previous
Next

Đăng ký để nhận

Quà tặng
01 giờ huấn luyện
cùng các chuyên gia

Giỏ hàng

0

Không có sản phẩm nào.