Sự kiện tiêu biểu

MasterPLANNING (MAP02, Buổi 5)

8h00 - 12h00 Ngày 18/02/2022

MasterPLANNING là khóa LẬP KẾ HOẠCH 5 NĂM trong 2.5 ngày, giúp xây dựng kế hoạch kinh doanh tổng thể và kết quả tài chính cho 5 năm

Sự kiện tiêu biểu

MasterPLANNING (MAP02, Buổi 3,4)

08h00 - 12h00 ngày 17/02/2022 (buổi 3,4)

MasterPLANNING là khóa LẬP KẾ HOẠCH 5 NĂM trong 2.5 ngày, giúp xây dựng kế hoạch kinh doanh tổng thể và kết quả tài chính cho 5 năm

Sự kiện tiêu biểu

MasterPLANNING (MAP02, Buổi 2)

01h30 - 17h30 ngày 21/01/2022

MasterPLANNING là khóa LẬP KẾ HOẠCH 5 NĂM trong 2.5 ngày, giúp xây dựng kế hoạch kinh doanh tổng thể và kết quả tài chính cho 5 năm

Sự kiện tiêu biểu

MasterPLANNING (MAP02, Buổi 1)

01h30 - 17h30 Ngày 14/01/2022

MasterPLANNING là khóa LẬP KẾ HOẠCH 5 NĂM trong 2.5 ngày, giúp xây dựng kế hoạch kinh doanh tổng thể và kết quả tài chính cho 5 năm

Sự kiện mới nhất

Đón xem các sự kiện
của chúng tôi

MasterPLANNING (MAP02, Buổi 1)

01h30 - 17h30 Ngày 14/01/2022

Business Master Planning 2022 là khóa lập kế hoạch năm 2.5 ngày giúp các Chủ doanh nghiệp xây dựng kế hoạch kinh doanh tổng thể và kết quả tài chính cho năm 2022.

MasterPLANNING (MAP02, Buổi 2)

01h30 - 17h30 ngày 21/01/2022

Business Master Planning 2022 là khóa lập kế hoạch năm 2.5 ngày giúp các Chủ doanh nghiệp xây dựng kế hoạch kinh doanh tổng thể và kết quả tài chính cho năm 2022.

MasterPLANNING (MAP02, Buổi 3,4)

08h00 - 12h00 ngày 17/02/2022 (buổi 3,4)

Business Master Planning 2022 là khóa lập kế hoạch năm 2.5 ngày giúp các Chủ doanh nghiệp xây dựng kế hoạch kinh doanh tổng thể và kết quả tài chính cho năm 2022.

MasterPLANNING (MAP02, Buổi 5)

8h00 - 12h00 Ngày 18/02/2022

Business Master Planning 2022 là khóa lập kế hoạch năm 2.5 ngày giúp các Chủ doanh nghiệp xây dựng kế hoạch kinh doanh tổng thể và kết quả tài chính cho năm 2022.

BẢN ĐỒ XÂY DỰNG DOANH NGHIỆP THÀNH CÔNG

13h30 – 17h30 Ngày 08/12/2021 (Thứ 4)

Là chủ Doanh nghiệp 1 năm, 3 năm hay 5 năm trở lên, bạn luôn có câu hỏi cho mình! – Làm thế nào để “LÀM CHỦ” doanh nghiệp thay vì “LÀM THUÊ” cho doanh nghiệp? – Mô hình kinh doanh phù hợp cho doanh nghiệp là gì?

ActionPLANNING 23 – Business Reborn Tái Sinh & Phát Triển

07h30 - 18h00, Ngày 17-18/12/2021

Phương pháp lập kế hoạch hành động kinh doanh theo phong cách Mỹ của ActionCOACH, được áp dụng 28 năm qua trên 82 quốc gia khắp toàn cầu

January 2022

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Các sự kiện trong 1 January
Không có sự kiện
Các sự kiện trong 2 January
Không có sự kiện
Các sự kiện trong 3 January
Không có sự kiện
Các sự kiện trong 4 January
Không có sự kiện
Các sự kiện trong 5 January
Không có sự kiện
Các sự kiện trong 6 January
Không có sự kiện
Các sự kiện trong 7 January
Không có sự kiện
Các sự kiện trong 8 January
Không có sự kiện
Các sự kiện trong 9 January
Không có sự kiện
Các sự kiện trong 10 January
Không có sự kiện
Các sự kiện trong 11 January
Không có sự kiện
Các sự kiện trong 12 January
Không có sự kiện
Các sự kiện trong 13 January
Không có sự kiện
Các sự kiện trong 14 January
Các sự kiện trong 15 January
Không có sự kiện
Các sự kiện trong 16 January
Không có sự kiện
Các sự kiện trong 17 January
Không có sự kiện
Các sự kiện trong 18 January
Không có sự kiện
Các sự kiện trong 19 January
Không có sự kiện
Các sự kiện trong 20 January
Không có sự kiện
Các sự kiện trong 21 January
Các sự kiện trong 22 January
Không có sự kiện
Các sự kiện trong 23 January
Không có sự kiện
Các sự kiện trong 24 January
Không có sự kiện
Các sự kiện trong 25 January
Không có sự kiện
Các sự kiện trong 26 January
Không có sự kiện
Các sự kiện trong 27 January
Không có sự kiện
Các sự kiện trong 28 January
Không có sự kiện
Các sự kiện trong 29 January
Không có sự kiện
Các sự kiện trong 30 January
Không có sự kiện
Các sự kiện trong 31 January
Không có sự kiện

Đăng ký để nhận

Quà tặng
01 giờ huấn luyện
cùng các chuyên gia

Giỏ hàng

0

Không có sản phẩm nào.